Privacyverklaring

Privacyverklaring (AVG) van Kattenhotel Catz

Kattenhotel Catz, gevestigd aan de Blasiusstraat 39, 5754 AT te Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kattenhotel Catz verwerkt persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van de diensten van Kattenhotel Catz. Je hebt deze zelf bij het invullen van een contactformulier of reserveringsformulier op de website, telefonisch, mail of andere wijze aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres
 • Locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, Facebook of Instagram
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige gegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld op onze website, in correspondentie of telefonisch
 • Naam en telefoonnummer van de contactpersoon bij noodgevallen
 • Naam en telefoonnummer van de dierenarts
 • Reserveringsgegevens: van/tot datum, aantal katten, eventueel opgegeven bijzonderheden met betrekking tot de reservering. Gegevens van de kat(ten): naam, geboortedatum, geslacht, ras, sterilisatie/castratie gegevens, chip nummer, vaccinatiedata, eventueel door jezelf opgegeven bijzonderheden van je kat.

Waarom Kattenhotel Catz persoonsgegevens nodig heeft:

Kattenhotel Catz verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om telefonisch en/ of per email contact met je op te kunnen nemen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • om je betaling te kunnen verwerken
 • Kattenhotel Catz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kattenhotelcatz.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang Kattenhotel Catz gegevens bewaart:

Kattenhotel Catz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen van informatie met anderen:

Kattenhotel Catz verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kattenhotelcatz.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging van je gegevens:

Kattenhotel Catz neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kattenhotel Catz is eigendom van Kattenhotel Catz. Je gegevens worden niet op de website opgeslagen. Daarnaast worden persoonsgegevens volgens AVG richtlijnen opgeslagen en beschermd.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@kattenhotelcatz.nl

Met vriendelijke groeten, Eva D’Hoe Kattenhotel Catz, Deurne 25 Mei 2018